Platby


Vedoucí jídelny a kuchařka: Alena Vlčková

Kapacita školní jídelny je 70 strávníků.

Výše stravného od 1. 3. 2024

  • Děti MŠ do 6 let

  • celodenní: 47 Kč
  • polodenní: 36 Kč

Děti MŠ 7 let

  • celodenní: 58 Kč
  • polodenní: 46 Kč

  • Žáci: 34 Kč
  • Žáci od 11 let: 36 Kč

Cizí strávníci

  • 90 Kč

Výdej obědů cizím strávníkům probíhá od 11,40 do 11,55 hodin. Prosíme o důsledné dodržování tohoto času, výjimky nejsou z provozních a hygienických důvodů možné.