Charakteristika


Jsme jednotřídní mateřská škola vzdělávající dle systému Marie Montessori. Naše celková kapacita je 20 dětí. Jedná se o věkově smíšenou třídu. Provoz mateřské školy je od 6:45 do 16:00 hodin. Mateřská škola se řídí školním vzdělávacím programem vytvořeným v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Třída je vybavena nábytkem tak, aby umožňoval přehled a volný výběr dětí z aktivit. Děti mají svobodnou volbu si vybírat činnosti z předem připravených pomůcek a aktivit ve třídě. Jsou vedeny k dokončování činnosti a následnému úklidu. Aktivity jsou rozděleny podle oblastí dle Marie Montessori na praktický život, smyslovou výchovu, český jazyk, matematiku a objevování světa.

V naší třídě se soustředíme především na oblasti praktického života a smyslové výchovy. V praktickém životě vedeme děti k péči o sebe –  samostatně se obléknout, obout, chystat jídlo a nalévat si polévku, jíst příborem atd. K péči o své okolí – své místo si po sobě uklidit, utřít, zamést, vyprat ubrousek a vyžehlit atd. Všechny tyto činnosti si mají možnost děti vyzkoušet na cvičných aktivitách ve třídě. Ve smyslové výchově si rozvíjí a objevují různé souvislosti v našem světě pomocí všech smyslů (menší, větší, dlouhý krátký, barvy…).

Starší děti a předškoláci mají možnost pracovat s pomůckami z oblastí matematiky a jazyka i objevování světa a mají i další materiály v podobě pracovních listů a pracovního sešitu.

Nedílnou částí dne je i společné setkávání na elipse. Děti se zde učí respektu k druhým, koncentraci, zklidnění a při chůzi s předmětem po linii si mimo jiné rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. Seznamují se zde s tématem dne či týdne.

Úzce spolupracujeme se základní školou a podílíme se na společných akcích.

Děti ve třídě

Děti ve třídě

Děti na zahradě

Pro zvětšení klikni na fotografii